Sıcak İkram Kaldırıldı, B Belgesinde Özmal Yaşı 12'ye Çıktı

Sıcak İkram Kaldırıldı, B Belgesinde Özmal Yaşı 12'ye Çıktı


Yayınlanan yönetmelik değişikliği ile şehirlerarası yolculukta sunulan yiyecek ve içecek maddelerinin ambalajlı olarak servis edilmesi ile sıcak servis yapılmaması zorunluluğu getirildi. B yetki belgesinde asgari özmal araç yaşı ise 10'dan 12'ye çıkarıldı.

 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 23 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile karayolu yolcu taşımacılığında yeni kurallar belirlendi.

 

Buna göre;

8 Ocak 2018 tarihli yönetmeliğin “Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 14’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

 

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde,

 

bu taşınmazlar için, müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.”

 

-B türü yetki belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şartı, 12 yaş olarak değiştirildi.

 

 

-Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddeleri ile ilgili karar şu şekilde düzenlendi:

 

a)   11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b)   Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması, zorunludur.

 

Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”