Şehir İçi Yolcu Taşımacılarına Özel Vergi Sistemi Hayata Geçti

Şehir İçi Yolcu Taşımacılarına Özel Vergi Sistemi Hayata Geçti


Şehir içi yolcu taşımacılarının uzun zamandır bekledikleri “Hasılat Esaslı Gelir Vergisi Tebliği” 3 Aralık Salı günü Resmi Gazete'de yayınlanarak hayata geçti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Sektöre verilen bu müjdede emeği geçen herkesin emeğine sağlık” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançları, "hasılat esaslı kazanç tespiti" yoluyla belirlenebilecek. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanabilmek için bu mükelleflerin, bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak talep başvurusunda bulunmaları gerekecek. Vergi daireleri başvuruları bir ay içinde inceleyecek ve taleplerinin kabul edilip edilmediği mükelleflere yazılı olarak bildirilecek. Vergi dairelerinin incelemeleri sonucunda talepleri kabul edilen mükellefler, yıl başından itibaren yeni vergi sistemine tabii olacaklar. Yeni düzenlemeyle şehir içi taşımacıları, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10'unu vergiye tabi kazanç olarak beyan edecek ve 2 yıl tamamlanmadan bu usulden çıkamayacak. Ayrıca, bu uygulamadan yararlandıkları dönemlerde bir takvim yılı içinde 2 kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği yıl ve takip eden 2 takvim yılı boyunca bu usulden faydalanamayacaklar

 

Göksel Ovacık: “Yeni düzenleme sektörümüzün gücünü bir kez daha göstermiştir”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Bu düzenleme sektör mensuplarımızın uzun süre üzerinde emek verdiği ve beklediği bir düzenlemeydi. Ben sektör arkadaşlarım adına bu düzenlemede katkısı bulunan emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Meclisten çabucak geçmesi ve Cumhurbaşkanımızın da onaylamasıyla hayata geçen bu sistem kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Düşünün bir meslek kolu için apayrı bir vergilendirme sistemi kurulmuş durumda. Bu durum sektörümüzün gücünü ve büyüklüğünü de göz önüne sermektedir. Biz zaten kamunun yapması gereken bir işi yapıyoruz bu nedenle de kamunun bize bazı kolaylıklar sağlaması gerekiyordu zaten. Bu tarz ayrıcalıklar bir ihracatçılara tanınıyordu şimdi bir de bize tanınmış oldu” dedi.