İstanbul Havalimanı'nda Urduca Çeviri Var, Kürtçe Yok

İstanbul Havalimanı'nda Urduca Çeviri Var, Kürtçe Yok


36 dilde ve 80 lehçede çeviri hizmeti başlayan İstanbul Havalimanı'nda Kürtçe dilinde çeviri bulunmamaktadır.

2019 yılında hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda, 36 dilde ve 80 lehçede çeviri hizmetleri başlamıştır. Urduca dilinin dahi kapsama alındığı uygulamada Kürtçe dilinde çeviri bulunmamaktadır. Eşit yurttaşlık hakkına aykırı olan bu uygulamanın bir an önce düzenlemesi ve Kürtçe dilinin de çeviri hizmetleri kapsamına alınması gerekmektedir.

Türkiye’de 15 milyon Kürt yurttaş yaşamaktadır. Ulaşım hizmetlerinden bütün yurttaşlar kadar yararlanma hakkına sahip olması gereken Kürtler, dünyanın en büyük havalimanı niteliğine sahip olan İstanbul Havalimanı’nda anadil konusunda ayrımcılığa uğramaktadır. Ulaşım hizmeti kamu hizmetidir ve Kürt yurttaşlar da kamu hizmetinden eşit şekilde faydalanmalıdır.

Kürtçe, Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dildir ve temel kamu hizmeti olan ulaşım hizmetlerinden dışlanamaz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçen ve Kürt yurttaşlara yönelik dışlayıcı ve ayrımcı tutum içeren çeviri uygulamalarına düzenleme getirilmesini, Kürtçe dilinin de çeviri hizmetleri kapsamına alınmasını sağlamalıdır.

Mevlüt İlgin

 

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri