Seferde İptal ya da Değişikliğe Ceza Kesilmeyecek!

Seferde İptal ya da Değişikliğe Ceza Kesilmeyecek!


TOFED'in çağrısına yanıt veren Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs gündemi nedeniyle tarifeli seferlerde mücbir sebeple yapılacak iptal veya değişikliğin bildirilememesi durmunda ceza kesmeyeceğini duyurdu.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) geçtiğimiz Cuma günü Ulaştırma Bakanlığı'na yaptığı çağrıda; koronavirüs nedeniyle tarifeli yolcu taşımalarında mücbir sebeple seferin yapılamayacak olması durumunda, 3 aylık süre ile uyarma ya da idari para cezası verilmemesi gerektiğine dikkat çekmişti. Çağrıya yanıt veren Bakanlık, koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsayan süre içerisinde cezaları ertelediğini duyurdu.

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu ifadeler kullanılmıştı:

“Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 57. Maddesinin 1. Fıkrasında tarifeli yolcu taşımacılarının zaman tarifesine tabi olduğu, 9. Fıkrasında “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer için taşıt tahsis edilmesi ve seferin yapılması ile mücbir sebeple seferin yapılamayacak olması halinde, bu durumun tarifede belirtilen saatten en geç 12 saat öncesinden Bakanlığa elektronik olarak bildirilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir” hükmü düzenlenmektedir. Bu hükme bağlı kalınmaksızın yolcu talebine göre sefer saatlerinde iptal veya değişiklik yapılması halinde yapılamayan sefer nedeniyle 3 aylık süre içinde sektör mensuplarına uyarma ya da idari para cezası hükmünün uygulanmaması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.”